Presenvem la natura per viure tothom

Torre Ribera

Situada al municipi de Lleida és una finca agrícola de pro- pietat privada, on predominen els conreus de cereal de regadiu. Té una extensió de 543 ha. I cal destacar la seva gestió respectuosa amb l’agricultura tradicional. Un bon exempe d’això és la conservació dels marges entre els camps, els quals són un refugi excel·lent per a d’ocells, rèptils, amfibis i petits mamífers. Aquests a la seva vega- da, controlen la fauna com caragols i inseptes.
Torre Ribera és un espai obert, de camps de cereals i al- tres cultius herbacis, trencat per fileres d’arbres que vore- gen els canal de reg. Aquests espais arbrats són ocupats per multitud d’ocells, on entre altres destaca la Trenca, essen actualment l’últim espai on viu aquesta espècie de tota la península Ibèrica.

Espai natural

Torre Ribera forma part de l’espai natural de Mas de Melons-Alfés.
Inclou els següents 8 municipis: Albatàrrec, Lleida, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Castelldans, El Cogul, Aspa i Alfés.
Aquest gran espai natural, suposa el 9% dels espais PEIN (catalogació Catalana) i Zepa d’àmbit europeu. Els 15 espais que els formen són alguns dels últims paisat- ges de secà de la plana de Lleida, que sumen un total de 81.369,581ha.
L’espai natural està dividit en tres sectors de singularitats naturals diferents.